FAQ
(Česta pitanja)

Malo i srednje poduzetništvo

Što je osiguranje?

Osiguranje je transfer rizika s osiguranika (pravna osoba, fizička osoba) na osiguratelja.

Za kojim vrstama osiguranja poduzetnici najčešće imaju potrebu?

Najčešći upiti su za osiguranjem od požarnih rizika, oluje, provalne krađe, osiguranje strojeva. Ipak, korisno je da svako društvo prethodno utvrdi koji od rizika najviše ugrožava njegovo poslovanje. Osobito je korisno osiguranje od odgovornosti.

Koji rizik može prouzročiti najveću materijalnu štetu?

Uobičajeno su to požar, poplava ili potres.

Koji se rizici najčešće događaju, tj. u kojim se slučajevima najčešće isplaćuju osigurnine?

Provalna krađa, izljev vode, lom stakla, oluja.

Jesam li kvalitetno osiguran?

Poslovna praksa pokazuje kako brojni poduzetnici na tržištu svoje poslovanje nisu zaštitili na odgovarajući način. Obratite se našim brokerima i saznajte kako možete zaštititi svoje poslovanje.

Da li je premija koju plaćam odgovarajuća osigurateljnom pokriću koje imam ugovoreno?

Ako se ugovori nekvalitetno pokriće svaka je premija neodgovarajuća, tj. dolazi do rasipanja financijskih sredstava – kod eventualne štete osiguranik je oštećen jer ne dobiva adekvatnu naknadu. Prethodno konzultirajte savjetnika o optimalnom izboru pokrića i iznosu premije.

Koje biste nam rizike preporučili kao posebno važne u osiguranju poduzetnika, a koji se nedovoljno često osiguravaju?

Osiguranje požara standardno je pokriće, ali mi bismo preporučili osiguranje prekida rada uslijed požara ili nekih drugih rizika, a svakako preporučamo osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama i prema vlastitim djelatnicima.

Zašto je korisno ugovoriti osiguranje prekida rada uslijed požara ili nekih drugih rizika?

Zbog mogućih visokih financijskih gubitaka koji se javljaju dok poslovanje miruje zbog nemogućnosti obavljanja djelatnosti, kao posljedice požara ili nekih drugih rizika.

Što nadoknađuje osiguranje od prekida rada uslijed požara ili nekih drugih rizika?

Naknađuje fiksne troškove poslovanja i izgubljenu dobit.

Zašto je važno osiguranje od odgovornosti?

Svaki poduzetnik zna da obavljanje djelatnosti nosi sa sobom i rizike ugrožavanja imovine ili tijela trećih osoba. Sudska praksa pokazuje da se isplaćuju sve viši iznosi odštete za štetu iz djelatnosti koja se obavlja, a koja je nanesena zbog smrti, povrede tijela i zdravlja, kao i uništenja ili oštećenja stvari oštećenicima.

Industrija

Što je to FLEXA pokriće?

FLEXA je skraćenica koja se odnosi na Fire, lightining, explosion and aircraft impact, odnosno u smislu uvjeta za osiguranje od rizika požara i nekih drugih opasnosti: požar, udar groma, eksplozija (osim eksplozije od nuklearne energije), pad i udar zračne letjelice.

Moje društvo ima veći broj poslovnica i shodno tome veliki broj neonskih reklama s pripadajućim neonskim cijevima, da li je moguće i njih osigurati od loma?

Sukladno uvjetima za osiguranje stakla od loma, moguće je osigurati od loma neonske cijevi s pripadajućim uređajima ili bez njih.

Moj obrt je podizvođač u projektu izgradnje objekta i izvodimo samo dio obrtničkih radova, zanima me da li mogu ugovoriti osiguranje samo za taj dio radova?

Moguće je ugovoriti osiguranje samo za dio obrtničkih radova koje izvodite.

Želim osigurati stroj od loma, moram li osigurati sve strojeve koje moja poduzeća u društvima posjeduju?

Sukladno Uvjetima za osiguranje strojeva od loma i nekih drugih rizika ugovorom o osiguranju mogu biti obuhvaćeni svi strojevi (skupno) ili samo pojedini strojevi prema vašem odabiru.

Odgovornost

Što su to čisto imovinske štete?

Čisto imovinske štete (eng. Pure financial loss) su štete koje nisu nastale ni povredom tijela ili zdravlja neke osobe, ni oštećenjem odnosno uništenjem stvari, odnosno one predstavljaju izmaklu dobit (tj. izostalo uvećanje imovine koje bi inače, po redovnom toku stvari, sigurno nastupilo).

Mogu li ugovoriti osiguranje od odgovornosti prema vlastitim djelatnicima?

Ugovaranjem osiguranja od građanskopravne izvan ugovorne odgovornosti prema trećim osobama pruža vam se mogućnost posebno ugovoriti, uz obračunavanje dodatne premije, i osiguranje od odgovornosti prema vlastitim djelatnicima.

Što je to limit pokrića kod osiguranja od odgovornosti?

Limit pokrića je gornja obveza osiguratelja po jednom osiguranom slučaju.

Što je to agregatni limit?

Agregatni limit je gornja granica obveze osiguratelja za sve osigurane slučajeve ostvarene unutar ugovorenog perioda osiguranja (uobičajeno jedna godina, ali u posebnim je slučajevima moguće i kratkoročno/ispodgodišnje osiguranje).

Kod osiguranja imovine morao/la sam između ostalog navesti i lokaciju osiguranja. Je li s osiguranjem od izvan ugovorne odgovornosti prema trećima isti slučaj?

Sukladno uvjetima za osiguranje od odgovornosti, ugovaranjem osiguranja od građansko-pravne izvan ugovorne odgovornosti prema trećima su obuhvaćeni osigurani slučajevi nastali na području Republike Hrvatske, ukoliko nije drugačije ugovoreno.

Zatražite ponudu i kontaktirajte nas već danas!

Kontaktirajte nas

Trenutno nismo u mogućnosti javiti se. Pošaljite nam e-mail i odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search