Broker

u osiguranju

Djelatnost

Što je distribucija osiguranja?

“Distribucija osiguranja” je djelatnost predlaganja i sklapanja ugovora o osiguranju, savjetovanja o ugovorima o osiguranju ili obavljanja drugih pripremnih radnji za sklapanje ugovora o osiguranju, ili sklapanja takvih ugovora, ili pružanja pomoći pri upravljanju takvim ugovorima i njihovu izvršavanju, posebice u slučaju rješavanja odštetnog zahtjeva.

Koji su poslovi brokera u osiguranju?

Po nalogu stranke obavljamo poslove distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja radi sklapanja ugovora o osiguranju ili ugovora o reosiguranju, a u skladu sa zahtjevom stranke.

Pružamo pomoć ugovaratelju osiguranja, ugovaratelju reosiguranja, odnosno osiguraniku pri izvršavanju prava i obveza iz ugovora o osiguranju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju, i to i prije i nakon nastupanja osiguranog slučaja.

Brinemo se da ugovaratelj osiguranja, ugovaratelj reosiguranja, odnosno osiguranik poduzme sve pravne radnje koje su bitne za očuvanje, odnosno realizaciju prava na temelju ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju u rokovima određenim za poduzimanje tih pravnih radnji.

Stalno provjeravamo ugovore o osiguranju, odnosno reosiguranju koje je ugovaratelj osiguranja, odnosno reosiguranja sklopio na temelju naše distribucije te izrađujemo prijedloge za izmjenu  ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju radi što bolje zaštite kada je potrebno.

Kako funkcioniramo?

Što to u stvarnosti znači i kako u praksi izgleda?

Klijent potpisuje ovlaštenje (fizičke i pravne osobe) za obavljanje poslova distribucije u osiguranju i reosiguranju. Ono nam daje ovlasti da za klijenta napravimo analizu trenutnih pokrića, predložimo poboljšanja, izađemo na tržište osiguranja i/ili reosiguranja i izradimo prijedlog osigurateljnog pokrića koji je prilagođen potrebama upravo tog klijenta.

Važno je naglasiti da tijekom ovog procesa inzistiramo na dubljem upoznavanju klijenta, pokušavamo otkriti gdje je najizloženiji i koji dio rizika u svom poslovanju želi prenijeti na (re)osiguranje, a sve kako bismo ga maksimalno zaštitili.

Prijedlog poboljšanog osigurateljnog pokrića i kompletnu analizu dostavljamo klijentu, kao i prijedlog osiguratelja koji navedeno u najboljem omjeru nudi.Naglašavamo da je naš savjet savjet struke, ali isto tako da klijent zadržava pravo odabira osiguratelja.
Naš je posao u tom slučaju da kod odabranog osiguratelja ishodimo predložena pokrića. Naglašavamo – mi radimo za klijenta, a ne za osiguratelja.

Kako se naplaćujemo?

Naglašavamo da je naša usluga za klijenta besplatna i da nas plaća Osiguratelj, kao što i plaća druge interne ili eksterne kanale pribave. Premija osiguranja angažmanom brokera ne postaje skuplja.

Koje vrste osiguranja možete ugovoriti angažmanom brokera?

Našim angažmanom možete ugovoriti sve vrste osiguranja prisutne na hrvatskom osigurateljnom tržištu, ali i sve što na našem tržištu nije moguće ugovoriti ili nije prisutno kao produkt. U tom slučaju, naš je posao da vam potrebna/željena pokrića pronađemo na europskom tržištu, a ulaskom Hrvatske u EU i to je postalo moguće.

Sada se možete osigurati i kod stranih osiguratelja koji u Hrvatskoj ne posluju kao dionička društvo ili kao podružnica stranog društva, ali posluju putem tzv. “Freedom of Service” direktive. Na ovaj način svima nam je pružena veća mogućnost izbora osigurateljnih pokrića i posebnih produkata osiguranja. Osigurateljne rizike u kojima posredujemo plasiramo i na londonsko osigurateljno tržište, zasigurno najveće i najvažnije na svijetu.

Zatražite ponudu i kontaktirajte nas već danas!

Kontaktirajte nas

Trenutno nismo u mogućnosti javiti se. Pošaljite nam e-mail i odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search